EUROPALETA

Je třeba si uvědomit, že za „dřevěné prosté EUR palety“ lze považovat pouze vymezený okruh dřevěných palet prostých (palet bez horní konstrukce) o půdorysném rozměru 800 mm x 1200 mm. Každá takováto paleta musí být na viditelných plochách špalíků (viz přiložený obrázek) – a to na obou podélných stranách palety takto označena:
 • na pravém rohovém špalíku v oválu značkou EUR – dle přiloženého obrázku,
 • na levém rohovém špalíku značkou železnice, která paletu schválila – kupř. ČD, MÁV, DB, ŽSR apod., při velikosti písmen minimálně 40 mm,
 • na středním špalíku číselným kódem oprávněného výrobce: 000 – 0 – 00 (při výšce číslic nejméně 20 mm), ve kterém znamená:
  • první skupina číslic – číslo oprávněného výrobce,
  • prostřední číslice – koncové číslo roku výroby,
  • poslední dvojčíslí – měsíc výroby.

Jenom takto označené palety lze považovat za Evropské dřevěné čtyřcestné prosté palety s rozměry 800 mm x 1200 mm, které jsou vyráběny podle ČSN 26 9110 v souladu s vyhláškou Mezinárodní unie železnic UIC 435-2. Každá takováto paleta může být při ukládání do regálu nebo na vidlici vysokozdvižného vozíku maximálně zatížena:

 • břemenem nerovnoměrně rozloženým na ložné podlaze palety o hmotnosti 1000 kg,
 • břemenem rovnoměrně rozloženým na ložné podlaze palety o hmotnosti 1500 kg,
 • břemenem rovnoměrně rozloženým a celistvě doléhajícím na celou plochu ložné podlahy palety o hmotnosti 2000 kg.

Dále je třeba zdůraznit, že při stohování může být maximálně zatížená paleta v nejspodnější – první vrstvě ještě dodatečně zatížena loženými paletami o maximální hmotnosti 4000 kg. Toto ale platí pouze za situace, že vlastní zátěž doléhá celou plochou opěrné podlahy na urovnaný, vodorovný a tuhý povrch břemena uloženého na paletě ve spodní vrstvě.

Zdroj: www.bozpprofi.cz