Export mimo EU

Exportní zásilky mimo EU - co je potřeba
týká se soukromých osob i firem

Export se vždy liší případ od případu. Je zde nekonečně mnoho možných kombinací
cílová země - zboží - hodnota zboží atd.I.) V případě, že jde o běžné* zboží si připravte:
1. 5x podepsanou pro forma fakturu (ke stažení zdezde je nápověda k jejímu vyplnění) vystavenou Vámi v anglickém jazyce, nebo 5x podepsanou komerční fakturu rovněž v anglickém jazyce.
Nezapoměňte na faktuře uvést (popis zboží, původ, hodnotu zboží, prodavajícího, kupujícího a dodací podmínky).
Dodací podmínky jsou většínou ode dveří ke dveřím tzn. "DAP".
2. nákladní list (vystavíme my)


II.) V případě, že jde o vývoz obchodního zboží ** nad 1000 EUR, které je nutné vyclít si připravte:

1. Komerční fakturu 5x.
2. Exportní deklaraci odesílatele. Tu obdržíte od příslušného celního úřadu.
Seznam celních úřadu naleznete zde.
Popis vývozu obchodního zboží z EU naleznete rovněž na stránkách celní správy České republiky zde.
3. nákladní list (vystavíme my)

Výši celních poplatků si můžete přibližně spočítat zde.

* zboží, osobní věci a další do hodnoty 1000 EUR mimo nebezpečné zboží ADR
** zboží vyšší celní hodnoty (nad 1000 EUR) jako např. strojní zařízení, léky, historické předměty, cenné předměty, umělecká díla a další