Jak zabalit balík

JAK SPRÁVNĚ ZABALIT BALÍK


Shodně s obchodními podmínkami GlobKuryr.cz objednatel má povinnost řádně zboží zajistit a zásilku zabalit.

Aby jste si byli jisti řádným zabalením řiďte se prosím následujícím návodem.


Balení zásilky, balíku

1. Zejména elektroniku, výpočetní techniku a křehké zboží vždy zabalte tak, aby prostor mezi kartonem a obsahem byl vyplněn nejlépe originální vystélkou, která je přímo navrhována a testována pro účely přepravy. V případě její absence, nebo použití nevhodného materiálu může dojit k promáčknutí obalu z důvodu zatížení dalšími zásilkami a tak k poškození zboží.
2. Zásilka musí být podle obchodních podmínek zabalena v celistvém obalu. V žádném případě není možné jednotlivé balíky k sobě svazovat. Takto svázané balíky neumožňují manipulaci řidičem, pohyb po soustavě válečkových drah a hrozí poškození, případně roztržení svazku. Zboží rovněž nesmí přesahovat obvod kartonu.3. Zásilka musí být označená pouze jednou etiketou obsahijící adresy příjemce a odesílatele a jednoznačnými manipulačními nálepkami. Přepravní etikety nesmí být jakkoli překryté např. jinou etiketou, vázacím provázkem nebo lepicí páskou. 
Balení palety

1. Do přepravy jsou přijímáne výhradně bezvadné palety. Nejpopulárnější jsou EURO palety.

2. Zboží je nutno pevně připevnit k paletě pomocí stretch fólií nebo vázacích pásek.

3. Zásilku je potřeba minimálně 3x otočit fólií a to rovněž shora.

4. Zboží na paletě nemůže přesahovat mimo její půdorysný rozměr. Pokud nějaká část atypické zásilky přece jenom vystupuje mimo půdorys palety, musí byt její část opatřena tak, aby nemohla být poškozena a ani nepoškodila i ostatní zásilky v přepravě.

5. Těžší zboží umisťuje na dno palety a lehčí zásilky nahoru.

6. Těžiště palety by mělo být přibližně uprostřed.

7. Všechny rohy zásilky musí být zajištěny lepenkovými rohy.

8. Maximální výška palety je 2m. Existuje rovněž možnost přepravy i vyšších zásilek, ale pouze po konzultaci s námi.

9. Kruhové předměty např. válce, sudy musí být svázány a zajištěny proti kutálení, posunutí se například klíny.