Jak zabalit paletu

Balení palety v rámci vnitrostátní i mezinárodní přepravy

1. Do přepravy jsou přijímáne výhradně bezvadné palety. Nejpopulárnější jsou EURO palety se základnou 120 x 80 cm.

2. Zboží je nutno pevně připevnit k paletě pomocí stretch fólií nebo vázacích pásek.

3. Zásilku je potřeba minimálně 3x otočit fólií a to rovněž shora.

4. Zboží na paletě nemůže přesahovat mimo její půdorysný rozměr. Pokud nějaká část atypické zásilky přece jenom vystupuje mimo půdorys palety, musí byt její část opatřena tak, aby nemohla být poškozena a ani nepoškodila i ostatní zásilky v přepravě.

5. Těžší zboží umisťuje na dno palety a lehčí zásilky nahoru.

6. Těžiště palety by mělo být přibližně uprostřed.

7. Všechny rohy zásilky musí být zajištěny lepenkovými rohy.

8. Maximální výška palety je 2m. Existuje rovněž možnost přepravy i vyšších zásilek, ale pouze po konzultaci s námi.

9. Kruhové předměty např. válce, sudy musí být svázány a zajištěny proti kutálení, posunutí se například klíny.