nadační fond Krtek

Jsme hrdí, že v rámci poskytování přepravních služeb našim zákazníkům zároveň podporujeme Nadační fond dětské onkologie KRTEK.

Princip fungování je v tom, že zákazník má možnost přispět určitou částkou k dané objednané přepravě a zároveň i my u této přepravy částku na příspěvek navýšíme a ta pak putuje nadačnímu fondu.
Většinou však částku příspěvku rovnou zdvojnásobíme. Tzn. pokud přispějete 50 Kč, my pošleme fondu také 50 Kč a celkem tak obdrží 100 Kč.
Konkrétní částky pak jsou uvedeny u daných přeprav. Přepravy se totiž rozlišují na vnitrostátní, mezinárodní, balíkové a nákladní.


Nadační fond dětské onkologie KRTEK


O Nadačním fondu dětské onkologie KRTEK se dozvíte více na jejich stránkách zde.

Nadační fond dětské onkologie KRTEK podporuje od roku 1999 práci lékařů a zdravotníků Kliniky dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno a je její neoddělitelnou součástí.  Naší hlavní prioritou zkvalitnění a zpříjemnění pobytu dětí v nemocnici, péče v průběhu trvání celé léčby a pomoc při vyrovnávání se s jejími  následky.  Zajišťujeme dovybavení pracovišť Kliniky dětské onkologie, přispíváme na výzkum, vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu. Průběžně, podle aktuálních potřeb, vytváříme projekty zaměřené na cílenou pomoc jednotlivým hospitalizovaným dětem, i dětem, které již aktivní léčbu ukončily a vyrovnávají se s jejími následky.