Pojištění

Pojištění zásilek a limit odpovědnosti přepravce

Zde uvádíme omezení výše náhrady škod vyplývající z mezinárodních úmluv
 
 základní odpovědnost plyne z:  druh přepravy  v měně SDR/kg  přibližně v Kč/kg
 CMR úmluva  silniční  8,33  258
 Montreálnská úmluva  letecká  19  589
 Hamburská úmluva  námořní  2,5  78
 COTIF  železniční  17  527

1 SDR odpovídá přibližně 31 Kč.

Vnitrostátní zásilky již mají vetšinou připojištění zahrnuté v ceně přepravy, které konkrétně můžete nalézt v popisu u jednotlivých produktů.
Mezinárodní přepravu lze pak zpravidla připojistit za 1% z hodnoty zásilky, minimálně však za 300 Kč.
(Požadavek na pojištění hlaste předem, jinak Vaše zásilka nemusí být pojištěná! Nestačí uvést pouze hodnotu zásilky.)


Přeprava zboží je celosvětově hodnocena jako nejrizikovější část obchodu se zbožím. Případná náhrada škody na přepravovaném zboží je pro všechny druhy přeprav limitována příslušnými mezinárodními úmluvami (CMR, Montrealská úmluva, Hamburská pravidla, COTIF atd.) pouze určitou částkou vztaženou na 1 brutto kg přepravovaného zboží. 
Z tohoto důvodu doporučujeme sjednávat si pojištění všech zásilek při přepravě, čímž předejte finanční ztrátě při možném poškození.