Slovníček pojmů

Slovníček pojmů


ADR (Accord Dangereuses Route)
Jedná se o nebezpečné předměty, které způsobují hořlavost, žíravost nebo výbušnost, a při nichž může být jejich přepravou ohrožena bezpečnost osob, majetku a životního prostředí.
ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (z Accord Dangereuses Route), ukládá podmínky přepravy nebezpečného nákladu. Dohoda ADR vznikla v roce 1957 v Ženevě a ČSSR k ní přistoupila v roce 1987. Upravuje jakým způsobem je možno zboží přepravovat, bezpečnostní normy apod. Rozděluje zboží podle tříd nebezpečnosti. Podobnou dohodou je RID - dohoda o přepravě nebezpečných věcí po železnici.


Cargo
Cargem se označuje nákladí přeprava. Nákladní přeprava je souhrn úkonů, jimiž se uskutečňuje přeprava nákladu. Je to činnost spjatá s cílevědomým přemisťováním hmotných předmětů v nejrůznějších objemových, časových a prostorových souvislostech za použití různých dopravních prostředků a technologií. 
Druhy nákladní přepravy:
Železniční nákladní přeprava
Silniční nákladní přeprava
Vodní nákladní přeprava
Letecká nákladní přeprava


Europaleta
Je to dřevěná plochá paleta s plochou 0,96 m² a s mírami 1200×800×144 mm (délka × šířka × výška). Vlastní váha palety je mezi 20–24 kg podle vlhkosti dřeva. Je spojená 78 speciálními hřebíky.
Europaleta je takzvaně čtyřstranná paleta. Může být uchopena (nabrána) ze všech čtyř stran automatickým manipulačním zařízením nebo vysokozdvižným vozíkem. 
Pravá europaleta musí být označena následujícím způsobem. Na delší stranu palety jsou do špalíků vypáleny razníkem tyto údaje:
levý špalík - Označení státu původu - označení příslušné dráhy (např. logo Českých drah pro palety vyrobené v Česku).
prostřední špalík - označení výrobce - přidělené číslo, kontrolní skobička, U opravené palety kulatý hřeb na středním špalíku na obou delších stranách.
pravý špalík - označení EUR v oválu.


Incoterms
je to soubor pravidel dle kterých se řídí mezinárodní přeprava. Více se dozvíte zde na serveru  www.mezinarodnipreprava.eu .


Ložný metr - LDM (Lademeter)
Při rezervování nákladního prostoru v silniční přepravě je důležité umět si propočítat potřebné ložné metry. Ložný metr (LDM) je normovaný rozměr a je to 1 metr ložného prostoru nákladního vozidla na délku. Při šířce nákladního vozidla cca 2,4 m odpovídá 1 ložný metr přibližně 2,4 m2 (2,4 m šířka x 1 m délka).

Příklad
Pokud budeme propočítávat, kolik ložných metrů zaberou palety ve voze, pak si musíme uvědomit, jak nejlépe využít prostor. Při rozměru EUROpalety 1,2 x 0,8 m je nakádáme do vozu vždy po délce. Znamená to tedy, že 3 EUROpalety skládáme 3 vedle sebe a zaberou 1,2 ložných metrů. U atypických palet je vždy nutné si propočítat jejich poskládání tak, aby zabraly ve voze co nejméně ložných metrů a cena přepravy se tak co nejvíce snížila.


PKW (Personalkraftwagen) Osobní automobil. Německá zkratka, užívaná i jinde v Evropě.
LKW (Lastkraftwagen) Nákladní automobil. Německá zkratka, užívaná i jinde v Evropě.